วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กำหนดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน “ครุณาราชบุรีคริสต์มาสคัพ”

กำหนดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน 

“ครุณาราชบุรีคริสต์มาสคัพ”

ระหว่างวันที่ 7, 10, 19,23 ธันวาคม 2558
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี
บรรยากาศ กำหนดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน “ครุณาราชบุรีคริสต์มาสคัพ” 

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ดรุณาราชบุรีคริสต์มาสคัพ”


รับสมัคร
การแข่งขันฟุตบอล  7  คน  ดรุณาราชบุรีคริสต์มาสคัพ
แข่งขันระหว่างวันที่ 7,10, 19, 23 ธันวาคม 2558
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี
รุ่นแข่งขัน      มีทั้งหมด 7 รุ่น        ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.ปลาย

รับสมัคร วันที่  16 – 20 พฤศจิกายน 2558   (รับใบสมัครและส่งใบสมัครที่สระว่ายน้ำ)

จับฉลากแบ่งสาย วันที่  23 พฤศจิกายน 2558  เวลา 11.40-12.20 น.  (เวทีสร้างสรรค์ อ. 6)

รับโปรแกรมการแข่งขันวันที่   27  พฤศจิกายน 2558  (ที่สระว่ายน้ำ)

สมัครแข่งขันโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับสมัครเฉพาะนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีเท่านั้น
(ผู้เล่นต้องอยู่ห้องเดียวกัน   1 ห้องส่งกี่ทีมก็ได้)

ม.ปลาย สามารถรวมห้องได้  ทีมละไม่เกิน 12 คน     (ฟุตบอลหญิงติดต่อครูเบียร์)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ระดับชั้น มัธยมปลาย

( กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน )
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน  ระดับชั้น มัธยมปลาย

ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 14 ส.ค.58  ณ สนามฟุตบอลฝั่งมัธยม

ลายชื่อทีมที่เข้าแข่งขัน
     1. เสียหลัก B.T.U.
     2. มินเนี่ยนแมน
     3. MT-ZONE
     4. มองตอยฮิ 
     5. เต่า เต่า เต่า 
     6. ละเมอพี่ Never Die
     7. แล้วแต่
     8. Sky New
  


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ตารางการแข่งขันมีดังต่อไปนี้


วันที่แข่ง

คู่ที่

คู่ที่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค.58

1
เสียหลัก B.T.U  
พบกับ  
มินเนี่ยนแมน
1-0
วันพุธ ที่ 29 ก.ค. 58

2
MT-ZONE  
พบกับ  
มองตอยฮิ
1-0
วันจันทร์ ที่ 3 ส.ค. 58 

3
เต่า เต่า เต่า 
พบกับ
ละเมอพี่  Never Die
1-0
วันพุธ ที่ 5 ส.ค. 58

4
แล้วแต่ 
พบกับ
SkyNew
3-2
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. 58

5
เสียหลัก B.T.U
พบกับ
MT-ZONE 
5-4
วันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 58

6
เต่า เต่า เต่า
พบกับ
แล้วแต่ 
3-2
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 58

ชิงที่  3
MT-ZONE 
พบกับ
แล้วแต่ 
0-1
วันศุกร์ ที่ 14 ส.ค. 58

ชิงที่  1    
เสียหลัก B.T.U
พบกับ
เต่า เต่า เต่า 
2-3

รอบแรกแข่งขันแบบแพ้คัดออก       เข้าไปตัดเชือก               ชนะชิงที่  1                แพ้ชิงที่  3

   1.กฎและกติกาฟุตบอลสากลที่กำหนดโดยสมาพันธ์ฟุตบอลต่างประเทศ ในปัจจุบันมีทั้งหมด 17 ข้อ

   2.การทะเลาะวิวาท ทั้งในเกมและนอกเกมตัดสิทธิ์ปรับแพ้และห้ามแข่งขันต่อทั้งทีม
(ดำเนินการตามกฎระเบียบโรงเรียน)

   3. หลังจากการแข่งขันต้องช่วยกันรักษาความสะอาดรอบสนามฟุตบอล

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อบรมผู้นำนันทนาการ ขั้นพื้นฐาน

สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมผู้นำนันทนาการ ขั้นพื้นฐาน วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยมี อาจารย์สมศักดิ์ ชำนาญกิจ อาจารย์วิสูตร ปิ่นกระจาย เป็นวิทยากร โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการอบรม 3 คน ครูอนุชิต เย็นนะสา ครูธวัชชัย ปันสัน ครูมณีรัตน์ บุญรอด ประโยชน์ในการอบรม ได้มีความรู้ เทคนิค ทักษะ ปฏิบัติการ บุคลิกภาพ การเป็นผู้นำนันทนาการ ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลทั่วไป ให้มีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ

ครูอนุชิต เย็นนะสา เป็นตัวแทนเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
จัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
สถานที่จัด ห้องประชุมเพชรนภา(ชั้น 3) โรงแรมเอเชียชะอำ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
วิทยากรดำเนินการอบรม ดร.นายแพทย์อนุพงค์สุจริยากุล (ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี )
ผู้เข้าร่วมประชุม (สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต./ร.ร./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประโยชน์ที่ได้รับ  ได้ให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน ในกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
โดยการแลกเปลี่ยน เสนอแนะ เพื่อนำไปแก้ไขให้เด็กได้ปลอดภัยไม่จมน้ำ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม สุขหรรษา

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม สุขหรรษา

     ดรุณารักการอ่าน ปี การศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม สุขหรรษา     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2558    เวลา11.35 - 12.20 น.  บริเวณ  เวทีสร้างสรรค์  อาคาร 6 มีกิจกรรมดังนี้  
      1. ตอบคำถามสุขภาพและกีฬา   

ประโยชน์การอ่าน คือ ทำให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์
          การอ่านหนังสือพิมพ์การอ่านจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทราบข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง บทความวิจารณ์ ตลอดจนการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับความเป็นอยู่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ 

   2. ยิงลูกฟุตบอลเข้าประตูเล็ก

ประโยชน์การออกกำลังกาย
- การออกกำลังกายให้ผลดีต่อร่างกายหลายประการ ทำให้อารมณ์ดี ร่างกายแข็งแรง หลับสบายขึ้น
 - การออกกำลังกายทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนื่องการหลั่งของ endorphin และ serotonin ในสมอง

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาตเกตบอล (กีฬานักเรียน นักศึกษา ปี2558)


      โปรแกรมการแข่งขันบาตเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558
ณ สนามโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

วันที่ 26 มิถุนายน 2558
  คู่ที่ 2 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย   เวลา 13.00 น.           โรงเรียนดรุณาราชบุรี    แพ้      ราชโบริกานุเคราะห์
วันที่ 27 มิถุนายน 2558            
  คู่ที่ 5 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย   เวลา 12.00 น.           โรงเรียนดรุณาราชบุรี    ชนะ    โพหัก
(บาสเกตบอล  16 ปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี  เข้ารอบ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2558    ณ สนามโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง        
  คู่ที่ 12 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย   เวลา 13.30 น.             โรงเรียนดรุณาราชบุรี        แพ้    สารสิทธิ์พิทยาลัย
วันที่ 4  กรกฎาคม 2558            
  คู่ที่ 15 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย   เวลา 09.30 น.               โรงเรียนดรุณาราชบุรี     ชนะ   โรงเรียนสุริยวงศ์   
  คู่ที่ 16 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย   เวลา 10.30 น.             โรงเรียนดรุณาราชบุรี     ชนะ     ราชโบริกานุเคราะห์
วันที่ 5  กรกฎาคม 2558          
  คู่ที่ 24 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย   เวลา 14.30 น.                โรงเรียนดรุณาราชบุรี     ชนะ    สารสิทธิ์พิทยาลัย 

สรุปผล   12 ปี ได้อันดับที่ 1     14 ปี ได้อันดับที่ 2     16 ปี ได้อันดับที่ 4  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ปี 2558 มีกีฬาดังนี้


ระดับประถมศึกษา                                                        ระดับมัธยมศึกษา
1. ฟุตบอล                                                                         1. ฟุตบอล
2. บาสเกตบอล                                                                 2. บาสเกตบอล
3. วอลเล่ย์บอล                                                                 3. วอลเล่ย์บอล 
4.แชร์บอล                                                                        4. เซปักตะกร้อ
5. แบดมินตัน                                                                    5. แบดมินตัน
6. เทเบิลเทนนิส                                                               6. เทเบิลเทนนิส
7. เตะบอลเข้าประตู                                                          7. กรีฑา (วิ่ง)
8. โยนบอลลงตระกร้า  
9. กรีฑา  (วิ่ง)

รู้ชนิดกีฬากันแล้วอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักเรียนห้องกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558        ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมภายในสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี  นักเรียนห้องกีฬาไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558

          สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และสถาบันเอกชนต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ และพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์และเป็นการเผยแพร่พัฒนาการกีฬาของนักเรียนนักศึกษา ไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาให้กับเยาวชน และเป็นการทำให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผลการแข่งขันนักฟุตบอลอายุ 12 ปี


รอบแรก วันที่ 20 มิ.ย. 58      โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ชนะ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา     3 - 0
                     
                      21 มิ.ย. 58       โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ชนะ โรงเรียนเทศบาล 5            2 - 0

                      28 มิ.ย. 58       โรงเรียนดรุณาราชบุรี   แพ้  เทศบาลตำบลเขางู            0 - 1

รอบรองชนะเลิศ    2 ก.ค. 58   โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ชนะจุดโทษ โรงเรียนดำเนินวิทยา

รอบชิงชนะเลิศ     3  ก.ค. 58  โรงเรียนดรุณาราชบุรี   แพ้  เทศบาลตำบลเขางู.          0 - 1     

ตามตามผลการแข่งขัน  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้อันดับที่ 2
ติดตามเชียร์นักกีฬาได้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผลการแข่งขันนักเปตองอายุ 12 ปี

แข่งขันวันที่  19 มิถุนายน 2558   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
09.00 น. โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ชนะ โรงเรียนวัดตาล  11 : 10
13.00 น. โรงเรียนดรุณาราชบุรี   แพ้ โรงเรียนหนองตาหลวง 6 :11
15.00 น. โรงเรียนดรุณาราชบุรี  แพ้  โรงเรียนวัดตาล  7 : 11
ผลไม่ผ่านเข้ารอบ (ตกรอบแรก)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558


     โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558 โดยมีรายการ       ดังนี้
            
               1. นักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  (ชาย)
               2. นักบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน   12 ปี   14 ปี  16 ปี (ชาย)
               3. นักเปตองชาย  ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน  12 ปี

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันได้ตั้งแต่ วันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2558  
 โรงเรียนดรุณาราชบุรีแข่งขันวันไหน ผลการแข่งขันเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ทางบล็อกนี้

เชิญชวนนักเรียนออกแบบเสื้อกีฬาสีหัวข้อ  น้ำใจนักกีฬา  sportsmanship

ส่งที่คุณครูอนุชิต เย็นนะสา ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2558

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เป็นวิทยากรขยายผลวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ

     ครูอนุชิต เย็นนะสา, ครูภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์, ครูภิญญา ชูชีพ  เป็นวิทยากรวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
ที่โรงเรียนอนุบาลบางแพ อำเภอบางแพ   จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558จัดโดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบางแพ
ผู้เข้าร่วมรับการอบรม  ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 35 คน


ทำไม! ต้องเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดคืออะไร
     -  เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่ควรเรียนก่อนการเรียนว่ายน้ำในหลักสูตรทั่วไป
     -  เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และ            วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้เรียนรู้
     -  แตกต่างจากหลักสูตรว่ายน้ำทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการสอนว่ายน้ำท่าสวยหรือการว่ายน้ำให้ได้ระยะทางไกลๆ

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
       - หากเด็กตกน้ำ จมน้ำ เด็กอาจไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ แม้จะสามารถว่ายน้ำเป็น
       - หากเด็กพบเพื่อน พี่ น้อง ตกน้ำ จมน้ำ เด็กคิดว่าตนเองว่ายได้และไม่รู้วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้อง เด็กจะกระโดดลงไปช่วย ซึ่งทำให้เด็กถูกกอดรัดจนจมน้ำเสียชีวิตไปพร้อมกัน

เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วได้อะไร
      -  รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง                                                - รู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
      - รู้วิธีการเอาชีวิตรอดทางน้ำ                                  -  รู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น
                                                                                                                           


วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำคืออะไร

 

        การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่ควรเรียนก่อนการเรียนว่ายน้ำในหลักสูตรทั่วไป โดยเน้นสอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำสามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อตกน้ำ และรู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำในเบื้องตน

ความรู้ด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางน้ำ

การเรียนการสอนว่ายน้ำ

    การเรียนการสอนว่ายน้ำ เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศปัญหาหนึ่ง ที่ควรจะได้รับความสนใจ และเร่งแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันการเรียน การสอนว่ายน้ำ เรามุ่งที่จะสอนให้คนของเราว่ายน้ำเป็นเพียง 4 ท่าหลักๆ สำหรับการแข่งขัน คือ
1.      ท่าฟรีสไตล์ (Crawl stroke หรือ Front crawl)
2.      ท่ากรรเชียง (Back stroke)
3.      ท่ากบ (Breast stroke)
4.      ท่าผีเสื้อ (Butterfly stroke)


     
     เมื่อว่ายน้ำได้ 4 ท่านี้แล้วถือว่า เรียนจบว่ายน้ำเป็นแล้ว ไม่จมน้ำ มีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว เป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสังคมโดยทั่วไปมีความเข้าใจและยอมรับว่าการว่ายน้ำได้ 4 ท่า ก็เพียงพอแล้วสำหรับความปลอดภัยทางน้ำ แต่เรายังไม่ได้สอนทั้งคนที่ว่ายน้ำเป็น ว่ายน้ำไม่เป็น และสังคมทั่วไป ให้ได้รับรู้ หรือมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ, คนตกน้ำ และจมน้ำที่ถูกต้อง เราไม่ได้สอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ เช่น การป้องกันอุบัติภัยทางน้ำภายในบ้านพัก การดูแลความปลอดภัยให้เด็กเล็ก การช่วยผู้ประสบภัยต้องใช้อุปกรณ์ วิธีการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ การลอยตัว การว่ายน้ำระยะไกลเพื่อเอาชีวิตรอด สุดท้ายคือ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพด้วยการผายปอดและนวดหัวใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข หลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำ ให้สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอด การช่วยคนตกน้ำ และการกู้ชีพ เข้าไว้ในการเรียนการสอนว่ายน้ำด้วย

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

 


โพสโดย นายอนุชิต เย็นนะสา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เด็กดรุณาคว้ารางวัลการแข่งขันจักรยาน

                 เด็กชายชยานนท์ รุจิรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมแข่งขัน 24 Hours Endurance Race Thailand คว้ารางวัลที่ 4 ประเภททีม (Team Relay) เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสังกัดทีมของนายอนันต์ ศรีเมือง(โค้ชเงาะ)และมีการฝึกซ้อมกันทุกวันหลังเลิกเรียนและวันหยุดได้รับการส่งเสริมจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี สำหรับการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ได้ปั่นจากราชบุรีไปถึงเชียงใหม่

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แข่งขันฟุตบอล นักเรียนชั้น ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทางคุณครูผู้สอนได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บคะแนนทั้งสุดท้าย ทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ทำให้เกิดความสามัคคี ใฝ่เรียนรู้และความแข็งแรงของร่างกาย

ภาพประกอบ : -
...