วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทำไม! ต้องเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดคืออะไร
     -  เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่ควรเรียนก่อนการเรียนว่ายน้ำในหลักสูตรทั่วไป
     -  เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และ            วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้เรียนรู้
     -  แตกต่างจากหลักสูตรว่ายน้ำทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการสอนว่ายน้ำท่าสวยหรือการว่ายน้ำให้ได้ระยะทางไกลๆ

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
       - หากเด็กตกน้ำ จมน้ำ เด็กอาจไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ แม้จะสามารถว่ายน้ำเป็น
       - หากเด็กพบเพื่อน พี่ น้อง ตกน้ำ จมน้ำ เด็กคิดว่าตนเองว่ายได้และไม่รู้วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้อง เด็กจะกระโดดลงไปช่วย ซึ่งทำให้เด็กถูกกอดรัดจนจมน้ำเสียชีวิตไปพร้อมกัน

เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วได้อะไร
      -  รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง                                                - รู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
      - รู้วิธีการเอาชีวิตรอดทางน้ำ                                  -  รู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น
                                                                                                                           


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น