หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ทำไม! ต้องเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดคืออะไร
     -  เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ที่ควรเรียนก่อนการเรียนว่ายน้ำในหลักสูตรทั่วไป
     -  เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และ            วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้เรียนรู้
     -  แตกต่างจากหลักสูตรว่ายน้ำทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการสอนว่ายน้ำท่าสวยหรือการว่ายน้ำให้ได้ระยะทางไกลๆ

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
       - หากเด็กตกน้ำ จมน้ำ เด็กอาจไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ แม้จะสามารถว่ายน้ำเป็น
       - หากเด็กพบเพื่อน พี่ น้อง ตกน้ำ จมน้ำ เด็กคิดว่าตนเองว่ายได้และไม่รู้วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้อง เด็กจะกระโดดลงไปช่วย ซึ่งทำให้เด็กถูกกอดรัดจนจมน้ำเสียชีวิตไปพร้อมกัน

เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วได้อะไร
      -  รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง                                                - รู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
      - รู้วิธีการเอาชีวิตรอดทางน้ำ                                  -  รู้วิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร
     -  เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป           -   คนที่ไม่เคยเรียนหลักสูตรนี้มาก่อน

ใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน
     -  หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาการเรียนจำนวน 15 ครั้ง (ครั้งละ 50 - 60 นาที)

เนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง
    -  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ
    - การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ
    - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ
    -  แหล่งน้ำเสี่ยง  ในบ้าน ถังน้ำ กะละมัง อ่างเลี้ยงปลา อ่างอาบน้ำ โอ่ง ที่นั่งชักโครกในห้องน้ำ
                                (กลุ่มเสี่ยง : เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี)
                               รอบๆ บ้าน ละแวกบ้าน ร่องน้ำ/คูน้ำ บ่อน้ำ แหล่งน้ำพัง
                               (กลุ่มเสี่ยง : เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
                               ในชุ่มชน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หนอง/บึง ลำคลอง/แม่น้ำ
                               (กลุ่มเสี่ยง : เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) 
    -  ความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำและการเดินทางทางน้ำ
                               ไม่ว่ายน้ำคนเดียว
                                ควรว่ายน้ำขนานฝั่ง
                                ไม่เล่นน้ำในเวลากลางคืนหรือขณะมีฝนตก
                                เล่นน้ำในบริเวณที่จัดไว้ หรือมีเจ้าหน้าที่ (Lifeguard)
                                ไม่กระโดดลงน้ำในบริเวณน้ำตื้น น้ำขุ่นหรือไม่ทราบสภาพใต้น้ำ
                                ไม่เล่นน้ำหากดื่มสุรา อดนอน อ่อนเพลีย
                                ไม่ควรใส่กางเกงขายาว/กางเกนยีนส์เล่นน้ำ
                                เด็กเล็กทั้งที่ว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็น ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา
                                เตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตตนเองติดตัวไว้เสมอ เช่น ขวดน้ำดื่ม
                                สวมเสื้อชูชีพที่เหมาะสมกับขนาดน้ำหนักของตัวเองทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ

หน่วยที่ 2 การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ
   -  ทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยการลอยตัว แบบนอนคว่ำ(ท่าปลาดาว ท่าแมงกะพรุน) 
   -  ทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยการลอยตัวแบบนอนหงาย (แม่ชีลอยน้ำ)
   -  ทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยการลอยตัวแบบลูกหมาตกน้ำ
   -  ทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยการใช้ขวดน้ำดืมพลาสติก
   -  ทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยการใช้รองเท้าแตะฟองน้ำ

หน่วยที่ 3  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
    1. แจ้งเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียกผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลื
    2.โยนอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ขวดน้ำดื่มพลาสติก ห่วงชูชีพ ถังน้ำ ถังแกลลอน
                                เป็นวิธีช่วยเหลือที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก
                                การช่วยด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ลอยน้ำ
                                โยนอุปกรณ์ให้โดนหรือตกตรงหน้าของผู้ประสบภัย
                                การโยนจะต้องแม่นยำหรือไม่ก็ต้องโยนให้หลายๆชิ้น

    3. การช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น แผนโฟม ไม้ยาว ท่อพีวีซี
                     อันตรายต่อผู้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าการโยน โดยเฉพาะเด็กที่อาจจะถูกดึงตกน้ำได้     สื่อการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
                                                                                                                 


หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 1
หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 2หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 3หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 4


หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 5หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 6หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 7หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 8หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 9หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 10หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 11หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 12หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 13หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 14


หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด  ตอน 15

ครูนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีขยายผลโดยถ่ายวีดีทัศน์ ชุดป้องกันเด็กจมน้ำ
ให้กับสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขยายผลไปทั่วประเทศโรงเรียนดรุณาได้ขยายผลวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
โดยส่งครูไปเป็นวิทยากร

ขยายผลโรงแรมมิราเคิล แกรนด์  4 จังหวัด ราชบุรี สุรินทร์ เพชรบูรณ์ และนครศรีธรรมราช
ผู้เข้าอบรมผู้บริ หารองค์การส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล  ภาคีเครือข่ายท้องถิ่น
ชุมชน  โดยมี ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานขยายผลให้ครูพลศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี


ขยายผลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี


ขยายผลให้ชุมชน นักเรียน หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพรชบุรี


ขยายผลจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูขยายผลโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี ครู จังหวัดเพรชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี


ขยายผลจังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุการจมน้ำและการบาดเจ็บของ
สสจ/รพสต/โรงเรียน/ผู้สื่อข่าว


ขยายผลอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุการจมน้ำ
และการบาดเจ็บของสสจ/รพสต/โรงเรียน/ผู้สื่อข่าว


ขยายผลจังหวัดเพรชบุรี  ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุการจมน้ำและการบาดเจ็บของ
สสจ/รพสต/โรงเรียน/ผู้สื่อข่าว

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ชัดเจน และ ทำงานจริงจังค่ะ

    ตอบลบ