วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557


เนื่องในวันที่29 กันยายน 2557ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กๆที่ไปเเข่งบาสเก็ตบอล

โดยครูดนัยได้ส่งเด็กไปแข่ง

จำนวน6คน
...