วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

@@ แข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับมัธยมศึกษา ใช้กีฬาเป็นสื่อ ห่างไกลยาเสพติด @@ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ได้จัดการแข่งขันฟตบอล 7 คน(ระดับช่วงชั้น) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด
โดยใช้สื่อกีฬาเป็นสื่อ และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในครั้งนี้
บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการ แผนกมัธยม ให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 56 ทีม มีผลการแข่งขันดังนี้

ช่วงชั้นที่ 3      รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ทีม Smile FC
                       รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ทีม PROKO SYRUP

ช่วงชั้นที่ 4      รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ทีม กะเซาะกะแซะ
                       รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ทีม FC ชุมพร

 

มหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 7

ชมรมคนรักฟัน จังหวัดราชบุรี ได้จัดงานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 7   ตอน “มหกรรมรวมพลคนรักฟัน” ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรีโดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้โรงเรียนดรุณาราชบุรีนําโดย คุณครูสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการเดินขบวนพาเหรด ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันในวัยต่าง ๆ กิจกรรมบนเวที , การจัดนิทรรศการ ของอสม. แต่ละตําบล นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเราต่างก็รู้ดีว่า บุหรี่นั้นไม่เป็นผลดีต่อใครๆทั้งสิ้น ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวันสูบบุหรี่โลกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยจัดแสดงบริเวณอาคาร 2 และ บริเวณทางเข้าโรงอาหารระดับมัธยม เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันงดสูบบุหรี่โลก และ โทษของการสูบบุหรี่ ซึ่งก็ได้รับความสนใจพอสมควรในการจัดแสดงบอร์ดเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกในครั้งนี้