วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ

ครูอนุชิต เย็นนะสา เป็นตัวแทนเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
จัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
สถานที่จัด ห้องประชุมเพชรนภา(ชั้น 3) โรงแรมเอเชียชะอำ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
วิทยากรดำเนินการอบรม ดร.นายแพทย์อนุพงค์สุจริยากุล (ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี )
ผู้เข้าร่วมประชุม (สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต./ร.ร./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประโยชน์ที่ได้รับ  ได้ให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน ในกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
โดยการแลกเปลี่ยน เสนอแนะ เพื่อนำไปแก้ไขให้เด็กได้ปลอดภัยไม่จมน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น