วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันฟุตบอลดรุณาคัพ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยมุขนายกศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล  รุ่นอายุ ๑๐ ปี ชิงถ้วยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี
แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี และ การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๒ ปี ชิงถ้วยพระสังฆราชยอแซฟ  ชูศักดิ์ สิริสุทธ์ แห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
การแข่งขันช่วงแรกระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยนัดชิงชนะเลิศ จัดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นผู้มอบถ้วยรางวัล 
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งสร้างเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจของการเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างแรงบันดาลใจ  ในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ของเด็กๆ ต่อไป

รุ่นอายุ ๑๐ ปี มีทีมส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่   ร.ร. ดรุณาราชบุรี ร.ร.วัดใหญ่อ่างทอง  ทีมบ้านโป่ง
ร.ร. เรืองวิทย์พระหฤทัย ร.ร. ดำเนินวิทยา ร.ร. อนุบาลบางแพ

รุ่นอายุ ๑๒ ปี มีทีมส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่  ร.ร. ดรุณาราชบุรี  ร.ร.นารีวิทยา  ร.ร.เรืองวิทย์พระหฤทัย
ร.ร.วัดดอนทราย  ร.ร. อนุบาลบางแพ ร.ร. ดำเนินวิทยา

ผู้ควบคุมทีมฟุตบอล นักกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รู้สึกชื่นชมต่อความสำเร็จของการจัดการแข่งขันที่เป็นไปตามกฎกติกา
มารยาทของการแข่งขัน ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนดรุณาราชบุรีจะได้จัดให้มีการแข่งขันในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ทุกวันหลังเลิกเรียน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนนารีวิทยา “นารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล


โรงเรียนดรุณาราชบุรี และ สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนนารีวิทยา
“นารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล” ครั้งที่ 11  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
นายภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์ (ครูลิ่ง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมนารีฯเดิน-วิ่งการกุศล
โดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในนามนายกสมคมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน และร่วมเดินในกิจกรรม

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน Pattaya NNK Academy League 2016 จัดโดย  NNK Academy United
ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Mongo   Arena ถนนบายพาส เลี่ยงเมืองราชบุรี 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมแข่งขัน รุ่นอายุ ๑๐ ปี  รุ่นอายุ ๑๑ ปี และรุ่นอายุ ๑๒ ปี โดยรับรางวัล ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี 
                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๑ ปี
ควบคุมทีมโดยนายสิทธิ์ภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล  และนายวิฑูล  มหาทรัพย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน ในส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลช่วง
หลังเลิกเรียน/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และวันเสาร์  การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ ของเดือน

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี
1.  เด็กชายคณพศ        ลิ้นจี่

2.  เด็กชายรัชชานนท์    สายันต์ 

3.  เด็กชายอรรถวุฒิ      พิมเพราะ 

4.  เด็กชายปาณัทพงษ์   บึกหาญ

5.  เด็กชายภาวุตย์        โสภนราพงษ์

  6.  เด็กชายปีเฉลิม       ฤทธิมนตรี 

  7.  เด็กชายถิรวุฒ        แป้นห้วย  

  8.  เด็กชายวรกานต์     โอปัณณา

  9.  เด็กชายวัชรพงศ์     ศรีสวรรค์ควบคุมทีมโดย  นายวิฑูล  มหาทรัพย์           
รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๑ ปี
1.  เด็กชายไวภพ        จำปารัตน์

2.  เด็กชายรฐิรวัฒน์     ศิริธาร 

3.  เด็กชายชวนากร      กันภัย 

4.  เด็กชายภูเบศ        วรรณสิทธิ์

5.  เด็กชายธนภัทร       อ่วมสอาด


    6.  เด็กชายอมฤต       สุขงาม 

    7.  เด็กชายพีรณัฐ       พรมจรรย์  

    8.  เด็กชายเอกชยา     ด้วงทอง

    9.  เด็กชายภูวนัย        คล้ายสุนทร

    10.เด็กชายอานนท์      วิลัยเกษมควบคุมทีมโดย   นายสิทธิ์ภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล 

แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษปี 6


กิจกรรม “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรด แชมเปียน แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษปี 6”    ประจำปี 2559 ดวลทักษะฟุตบอล “เดาะ-เลี้ยง-ส่ง-โหม่ง-ยิง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฟ้นนักเตะเยาวชนไทยอายุ 13-18 ปี ที่มีทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานดีที่สุด จาก 5 ภาค รวม 25 คน 
จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้การจัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ-เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ในประเทศไทยในโครงการ  “เอ .พี. ฮอนด้า จุดพลังฝัน ”

โรงเรียนดรุณาราชบุรีแบทเทิลทักษะรองชิงชนะเลิศกับโรงเรียนบ้านบึง จากชลบุรี ด้วยคะแนน 269 ต่อ 211 คะแนน ได้รับตำแน่งรองชนะเลิศอันดับ 1
ไปครอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  ณ สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

กระชับมิตรระหว่าง ทีมดรุณาราชบุรี พบกับ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยาโรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  พร้อมเป็นพันธมิตรกับโรงเรียน  และหน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนการส่งเสริมศักยภาพ  ด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ทางโรงเรียนจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง
ทีมดรุณาราชบุรี พบกับ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยารุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนทักษะด้านฟุตบอลซึ่งกันและกัน โดยได้รับความสนใจ
จากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจำนวนมาก 
ผลการแข่งขัน   ทีมดรุณาราชบุรี   ชนะ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยา  1-0

การแข่งขันกีฬากระชับมิตร


การแข่งขันกีฬากระชับมิตร 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559   รุ่นอายุ  12 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย    4-3
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559    รุ่นอายุ  10 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย    5-0
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559   รุ่นอายุ  12 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  เทศบาลตำบลเขางู                   1-2
วันที่ 19 สิงหาคม 2559     รุ่นอายุ  10 ปี      โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา       6-0
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน
    2. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีทักษะดีเข้าร่วมทีมโรงเรียน
    3. เพื่อฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา ระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา

   4. ส่งเสริมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้