วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภาพบรรยากาศงาน DARUNA RATCHABURI CHRISTMAS CUP 2014

ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้เปิดกิจกรรมฟุตบอลคริตร์มาสคัพขึ้นมีจุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภาพกิจกรรม: