วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนนารีวิทยา “นารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล


โรงเรียนดรุณาราชบุรี และ สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนนารีวิทยา
“นารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล” ครั้งที่ 11  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
นายภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์ (ครูลิ่ง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมนารีฯเดิน-วิ่งการกุศล
โดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในนามนายกสมคมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน และร่วมเดินในกิจกรรม

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน Pattaya NNK Academy League 2016 จัดโดย  NNK Academy United
ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Mongo   Arena ถนนบายพาส เลี่ยงเมืองราชบุรี 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมแข่งขัน รุ่นอายุ ๑๐ ปี  รุ่นอายุ ๑๑ ปี และรุ่นอายุ ๑๒ ปี โดยรับรางวัล ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี 
                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๑ ปี
ควบคุมทีมโดยนายสิทธิ์ภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล  และนายวิฑูล  มหาทรัพย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน ในส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลช่วง
หลังเลิกเรียน/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และวันเสาร์  การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ ของเดือน

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี
1.  เด็กชายคณพศ        ลิ้นจี่

2.  เด็กชายรัชชานนท์    สายันต์ 

3.  เด็กชายอรรถวุฒิ      พิมเพราะ 

4.  เด็กชายปาณัทพงษ์   บึกหาญ

5.  เด็กชายภาวุตย์        โสภนราพงษ์

  6.  เด็กชายปีเฉลิม       ฤทธิมนตรี 

  7.  เด็กชายถิรวุฒ        แป้นห้วย  

  8.  เด็กชายวรกานต์     โอปัณณา

  9.  เด็กชายวัชรพงศ์     ศรีสวรรค์ควบคุมทีมโดย  นายวิฑูล  มหาทรัพย์           
รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๑ ปี
1.  เด็กชายไวภพ        จำปารัตน์

2.  เด็กชายรฐิรวัฒน์     ศิริธาร 

3.  เด็กชายชวนากร      กันภัย 

4.  เด็กชายภูเบศ        วรรณสิทธิ์

5.  เด็กชายธนภัทร       อ่วมสอาด


    6.  เด็กชายอมฤต       สุขงาม 

    7.  เด็กชายพีรณัฐ       พรมจรรย์  

    8.  เด็กชายเอกชยา     ด้วงทอง

    9.  เด็กชายภูวนัย        คล้ายสุนทร

    10.เด็กชายอานนท์      วิลัยเกษมควบคุมทีมโดย   นายสิทธิ์ภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล 

แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษปี 6


กิจกรรม “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรด แชมเปียน แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษปี 6”    ประจำปี 2559 ดวลทักษะฟุตบอล “เดาะ-เลี้ยง-ส่ง-โหม่ง-ยิง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฟ้นนักเตะเยาวชนไทยอายุ 13-18 ปี ที่มีทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานดีที่สุด จาก 5 ภาค รวม 25 คน 
จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้การจัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ-เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ในประเทศไทยในโครงการ  “เอ .พี. ฮอนด้า จุดพลังฝัน ”

โรงเรียนดรุณาราชบุรีแบทเทิลทักษะรองชิงชนะเลิศกับโรงเรียนบ้านบึง จากชลบุรี ด้วยคะแนน 269 ต่อ 211 คะแนน ได้รับตำแน่งรองชนะเลิศอันดับ 1
ไปครอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  ณ สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

กระชับมิตรระหว่าง ทีมดรุณาราชบุรี พบกับ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยาโรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  พร้อมเป็นพันธมิตรกับโรงเรียน  และหน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนการส่งเสริมศักยภาพ  ด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ทางโรงเรียนจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง
ทีมดรุณาราชบุรี พบกับ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยารุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนทักษะด้านฟุตบอลซึ่งกันและกัน โดยได้รับความสนใจ
จากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจำนวนมาก 
ผลการแข่งขัน   ทีมดรุณาราชบุรี   ชนะ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยา  1-0

การแข่งขันกีฬากระชับมิตร


การแข่งขันกีฬากระชับมิตร 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559   รุ่นอายุ  12 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย    4-3
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559    รุ่นอายุ  10 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย    5-0
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559   รุ่นอายุ  12 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  เทศบาลตำบลเขางู                   1-2
วันที่ 19 สิงหาคม 2559     รุ่นอายุ  10 ปี      โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา       6-0
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน
    2. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีทักษะดีเข้าร่วมทีมโรงเรียน
    3. เพื่อฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา ระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา

   4. ส่งเสริมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

จัดฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี พบกับ ศิษย์เก่าโรงเรียน


โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี พบกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนดรุณาราชบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 59

   เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของคณาจารย์ และบุคลากร ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โดยได้จัดฟุตบอลคู่พิเศษขึ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมากจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมแข็งขันฟุตบอลในครั้งนี้

ผลการแข่งขัน  ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี  แพ้ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองโรงเรียนดรุณาราชบุรี  1 - 2

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันว่ายน้ำ


โรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันว่ายน้ำ PTT Thailand Speed Endurance ,การแข่งขันว่ายน้ำภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22

   ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ,สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี    เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559  

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล     นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยนักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี อยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรฟุตบอลราชบุรี เอ็นเอ็นเคยูไนเต็ด

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปีนักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี (ระดับประถมศึกษา ) รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ เมืองราชบุรี

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนร่วมชมการแข่งขัน และนักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี นักเรียนชุดนี้ที่อยู่ในการดูแลของ NNK อาคาเดมี และครูพละดรุณาราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ


นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีรุ่นอายุ 15 ปี รับรางวัลรองชนะเลิศฟุตบอล การแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด และบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการโรงเรียนร่วมชมการแข่งขัน นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นนักเรียนชุดนี้ที่อยู่ในการดูแลของ NNK อาคาเดมี ประกอบด้วย

จัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ดรุณาราชบุรี คัพ ครั้งที่ 1


โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ดรุณาราชบุรี คัพ  
วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม
มีทีมส่งเข้าแข่งขัน   8 ทีม
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด

ชนะเลิศ                      ได้แก่       NNK อาคาเดมี
รองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่      โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่     โรงเรียนดำเนินวิทยา

โรงเรียนดรุณาราชบุรีให้บุคลากรและทรัพยากรของโรงเรียนเพื่อบริการสังคม


    วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 โรงเรียนดรุณาราชบุรีให้บุคลากรและทรัพยากรของโรงเรียนเพื่อบริการสังคมช่วงปิดภาคเรียน ได้แก่ จัดกิจกรรว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life Saving) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ การจัดการอบรมของกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เช่น การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลด เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ว่ายน้ำเป็นและไม่เป็น ให้สามารถว่ายเป็นและดูแลตัวเองและรอดพ้นจากอุบัติเหตุทางน้ำ  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานฟุตบอล “ฟรี”    โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานฟุตบอล ฟรีช่วงเดือนมีนาคม โดยทีมโค้ชฟุตบอลดรุณาราชบุรี และแมวมองจากศูนย์ฝึกฟุตบอล NNK ร่วมสังเกตศักยภาพนักกีฬา

      ครูเบียร์และครูแวนโค้ชฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดค่ายฝึกทักษะพื้นฐานฟุตบอลสำหรับเด็ก อายุระหว่าง 10-15 ปี (ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ) ระหว่างวันที่ 7-31 มีนาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี กำหนดการฝึกสอน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 15.30 – 17.30 น. โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จัดการแข่งกันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์


โรงเรียนดรุณาราชบุรีและโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาจัดการแข่งกันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
รุ่นอายุ ๑๕ ปี     วันที่ ๒๙ มกราคม  ๕๙    ดรุณาราชบุรี  แพ้     ดรุณาวิเทศศึกษา   0-1
รุ่นอายุ ๑๒ ปี     วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๕๙  ดรุณาราชบุรี  ชนะ   ดรุณาวิเทศศึกษา   6-0
รุ่นอายุ ๑๕ ปี      วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๕๙    ดรุณาราชบุรี  แพ้     ดรุณาวิเทศศึกษา   1-2
     การแข่งขันเต็มไปด้วยน้ำใจนักกีฬา สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาในการฝึกซ้อม  โดยไม่มุ่งหวังผลแพ้หรือชนะเป็นเป้าหมาย  ทีมฟุตบอลดรุณาราชบุรี ภายใต้การฝึกซ้อมของ   โค้ชเบียร์ โค้ชแวน โค้ชธง

ตารางงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ตารางงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
27 พฤษภาคม 2559      กีฬาผู้ว่า    ส่งแข่งขัน   3 รุ่น  12  ปี    15   ปี    18  ปี
24 มิถุนายน  2559  วันสถาปนาโรงเรียน จัดฟุตบอล ครู  ฟุตบอล นักเรียน ชั้น ประถมศึกษา
21มิถุนายน -30 กรกฎาคม 2559   กีฬาจังหวัด
8,15 กรกฎาคม 2559 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
22 กรกฎาคม 2559 กีฬาครู
19 สิงหาคม 2559     ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
24, 25,26 สิงหาคม 2559 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
9, 16 กันยายน 2559  ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
23 กันยายน 2559 กีฬาครู
28 ตุลาคม 2559 กีฬาครู
11, 18 พฤศจิกายน 2559 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
25 พฤศจิกายน 2559 กีฬาครู
5, 10, 17, 23 ธันวาคม 2559 กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล เปตองดรุณาราชบุรีคริสต์มาส คัพ
13, 20 มกราคม 2560  ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
27 มกราคม 2560  กีฬาครู
10, 17 กุมภาพันธ์ 2560 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
24 กุมภาพันธ์  2560  กีฬาครู
6  - 31 มีนาคม 2560 ฝึกซ้อมทักษะฟุตบอล ดรุณาราชบุรีอคาเดมี่
3 – 28 เมษายน 2560 สอนเสริมฝึกซ้อมทักษะฟุตบอล (วิชาการเรียนเสริม)
*สอนเสริมฝึกซ้อมทักษะฟุตบอล (ห้องกีฬา) เวลา 15.35 น. – 16.25 น. ตลอดปีการศึกษา 2559

*ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล อายุ 13 ปี 15 ปี  ม.ปลาย   เวลา 16.25 น. – 18.00 น. ตลอดปีการศึกษา 2559

การแข่งขันดรุณาราชบุรี คัพ ครั้งที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล  รุ่นอายุ ๑๐ ปี ชิงถ้วยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี
แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี และ การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๒ ปี ชิงถ้วยพระสังฆราชยอแซฟ  ชูศักดิ์ สิริสุทธ์ แห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
การแข่งขันช่วงแรกระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยนัดชิงชนะเลิศ จัดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นผู้มอบถ้วยรางวัล 
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งสร้างเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจของการเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างแรงบันดาลใจ  ในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ของเด็กๆ ต่อไป

รุ่นอายุ ๑๐ ปี มีทีมส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่   ร.ร. ดรุณาราชบุรี ร.ร.วัดใหญ่อ่างทอง  ทีมบ้านโป่ง
ร.ร. เรืองวิทย์พระหฤทัย ร.ร. ดำเนินวิทยา ร.ร. อนุบาลบางแพ

รุ่นอายุ ๑๒ ปี มีทีมส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่  ร.ร. ดรุณาราชบุรี  ร.ร.นารีวิทยา  ร.ร.เรืองวิทย์พระหฤทัย
ร.ร.วัดดอนทราย  ร.ร. อนุบาลบางแพ ร.ร. ดำเนินวิทยา

ผู้ควบคุมทีมฟุตบอล นักกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รู้สึกชื่นชมต่อความสำเร็จของการจัดการแข่งขันที่เป็นไปตามกฎกติกา
มารยาทของการแข่งขัน ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนดรุณาราชบุรีจะได้จัดให้มีการแข่งขันในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ทุกวันหลังเลิกเรียน