วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันฟุตบอลดรุณาคัพ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยมุขนายกศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล  รุ่นอายุ ๑๐ ปี ชิงถ้วยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี
แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี และ การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๒ ปี ชิงถ้วยพระสังฆราชยอแซฟ  ชูศักดิ์ สิริสุทธ์ แห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
การแข่งขันช่วงแรกระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยนัดชิงชนะเลิศ จัดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นผู้มอบถ้วยรางวัล 
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งสร้างเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจของการเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างแรงบันดาลใจ  ในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ของเด็กๆ ต่อไป

รุ่นอายุ ๑๐ ปี มีทีมส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่   ร.ร. ดรุณาราชบุรี ร.ร.วัดใหญ่อ่างทอง  ทีมบ้านโป่ง
ร.ร. เรืองวิทย์พระหฤทัย ร.ร. ดำเนินวิทยา ร.ร. อนุบาลบางแพ

รุ่นอายุ ๑๒ ปี มีทีมส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่  ร.ร. ดรุณาราชบุรี  ร.ร.นารีวิทยา  ร.ร.เรืองวิทย์พระหฤทัย
ร.ร.วัดดอนทราย  ร.ร. อนุบาลบางแพ ร.ร. ดำเนินวิทยา

ผู้ควบคุมทีมฟุตบอล นักกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รู้สึกชื่นชมต่อความสำเร็จของการจัดการแข่งขันที่เป็นไปตามกฎกติกา
มารยาทของการแข่งขัน ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนดรุณาราชบุรีจะได้จัดให้มีการแข่งขันในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ทุกวันหลังเลิกเรียน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล