วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความรู้ด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางน้ำ

การเรียนการสอนว่ายน้ำ

    การเรียนการสอนว่ายน้ำ เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศปัญหาหนึ่ง ที่ควรจะได้รับความสนใจ และเร่งแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันการเรียน การสอนว่ายน้ำ เรามุ่งที่จะสอนให้คนของเราว่ายน้ำเป็นเพียง 4 ท่าหลักๆ สำหรับการแข่งขัน คือ
1.      ท่าฟรีสไตล์ (Crawl stroke หรือ Front crawl)
2.      ท่ากรรเชียง (Back stroke)
3.      ท่ากบ (Breast stroke)
4.      ท่าผีเสื้อ (Butterfly stroke)


     
     เมื่อว่ายน้ำได้ 4 ท่านี้แล้วถือว่า เรียนจบว่ายน้ำเป็นแล้ว ไม่จมน้ำ มีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว เป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสังคมโดยทั่วไปมีความเข้าใจและยอมรับว่าการว่ายน้ำได้ 4 ท่า ก็เพียงพอแล้วสำหรับความปลอดภัยทางน้ำ แต่เรายังไม่ได้สอนทั้งคนที่ว่ายน้ำเป็น ว่ายน้ำไม่เป็น และสังคมทั่วไป ให้ได้รับรู้ หรือมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ, คนตกน้ำ และจมน้ำที่ถูกต้อง เราไม่ได้สอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ เช่น การป้องกันอุบัติภัยทางน้ำภายในบ้านพัก การดูแลความปลอดภัยให้เด็กเล็ก การช่วยผู้ประสบภัยต้องใช้อุปกรณ์ วิธีการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ การลอยตัว การว่ายน้ำระยะไกลเพื่อเอาชีวิตรอด สุดท้ายคือ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพด้วยการผายปอดและนวดหัวใจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข หลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำ ให้สอดแทรกความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอด การช่วยคนตกน้ำ และการกู้ชีพ เข้าไว้ในการเรียนการสอนว่ายน้ำด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น