วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แข่งขันฟุตบอล นักเรียนชั้น ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทางคุณครูผู้สอนได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บคะแนนทั้งสุดท้าย ทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ทำให้เกิดความสามัคคี ใฝ่เรียนรู้และความแข็งแรงของร่างกาย

ภาพประกอบ : -
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น