วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักเรียนห้องกีฬาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558        ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมภายในสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี  นักเรียนห้องกีฬาไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558

          สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และสถาบันเอกชนต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ และพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์และเป็นการเผยแพร่พัฒนาการกีฬาของนักเรียนนักศึกษา ไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาให้กับเยาวชน และเป็นการทำให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น