วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาตเกตบอล (กีฬานักเรียน นักศึกษา ปี2558)


      โปรแกรมการแข่งขันบาตเกตบอล กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558
ณ สนามโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

วันที่ 26 มิถุนายน 2558
  คู่ที่ 2 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย   เวลา 13.00 น.           โรงเรียนดรุณาราชบุรี    แพ้      ราชโบริกานุเคราะห์
วันที่ 27 มิถุนายน 2558            
  คู่ที่ 5 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย   เวลา 12.00 น.           โรงเรียนดรุณาราชบุรี    ชนะ    โพหัก
(บาสเกตบอล  16 ปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี  เข้ารอบ)

วันที่ 30 มิถุนายน 2558    ณ สนามโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง        
  คู่ที่ 12 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย   เวลา 13.30 น.             โรงเรียนดรุณาราชบุรี        แพ้    สารสิทธิ์พิทยาลัย
วันที่ 4  กรกฎาคม 2558            
  คู่ที่ 15 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย   เวลา 09.30 น.               โรงเรียนดรุณาราชบุรี     ชนะ   โรงเรียนสุริยวงศ์   
  คู่ที่ 16 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย   เวลา 10.30 น.             โรงเรียนดรุณาราชบุรี     ชนะ     ราชโบริกานุเคราะห์
วันที่ 5  กรกฎาคม 2558          
  คู่ที่ 24 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย   เวลา 14.30 น.                โรงเรียนดรุณาราชบุรี     ชนะ    สารสิทธิ์พิทยาลัย 

สรุปผล   12 ปี ได้อันดับที่ 1     14 ปี ได้อันดับที่ 2     16 ปี ได้อันดับที่ 4  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น