วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เด็กดรุณาคว้ารางวัลการแข่งขันจักรยาน

                 เด็กชายชยานนท์ รุจิรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมแข่งขัน 24 Hours Endurance Race Thailand คว้ารางวัลที่ 4 ประเภททีม (Team Relay) เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสังกัดทีมของนายอนันต์ ศรีเมือง(โค้ชเงาะ)และมีการฝึกซ้อมกันทุกวันหลังเลิกเรียนและวันหยุดได้รับการส่งเสริมจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี สำหรับการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ได้ปั่นจากราชบุรีไปถึงเชียงใหม่

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แข่งขันฟุตบอล นักเรียนชั้น ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทางคุณครูผู้สอนได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บคะแนนทั้งสุดท้าย ทุกคนทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ทำให้เกิดความสามัคคี ใฝ่เรียนรู้และความแข็งแรงของร่างกาย

ภาพประกอบ : -
...