วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม สุขหรรษา

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม สุขหรรษา

     ดรุณารักการอ่าน ปี การศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรม สุขหรรษา     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2558    เวลา11.35 - 12.20 น.  บริเวณ  เวทีสร้างสรรค์  อาคาร 6 มีกิจกรรมดังนี้  
      1. ตอบคำถามสุขภาพและกีฬา   

ประโยชน์การอ่าน คือ ทำให้รอบรู้ทันโลก ทันเหตุการณ์
          การอ่านหนังสือพิมพ์การอ่านจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ในสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังจะได้ทราบข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง บทความวิจารณ์ ตลอดจนการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับความเป็นอยู่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมของตนในขณะนั้น ๆ 

   2. ยิงลูกฟุตบอลเข้าประตูเล็ก

ประโยชน์การออกกำลังกาย
- การออกกำลังกายให้ผลดีต่อร่างกายหลายประการ ทำให้อารมณ์ดี ร่างกายแข็งแรง หลับสบายขึ้น
 - การออกกำลังกายทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนื่องการหลั่งของ endorphin และ serotonin ในสมอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น