วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนนารีวิทยา “นารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล


โรงเรียนดรุณาราชบุรี และ สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนนารีวิทยา
“นารีฯ เดิน-วิ่งการกุศล” ครั้งที่ 11  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
นายภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์ (ครูลิ่ง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมนารีฯเดิน-วิ่งการกุศล
โดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในนามนายกสมคมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน และร่วมเดินในกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น