วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ดรุณาราชบุรี คัพ ครั้งที่ 1


โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ดรุณาราชบุรี คัพ  
วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม
มีทีมส่งเข้าแข่งขัน   8 ทีม
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด

ชนะเลิศ                      ได้แก่       NNK อาคาเดมี
รองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่      โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2    ได้แก่     โรงเรียนดำเนินวิทยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น