วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตารางงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ตารางงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
27 พฤษภาคม 2559      กีฬาผู้ว่า    ส่งแข่งขัน   3 รุ่น  12  ปี    15   ปี    18  ปี
24 มิถุนายน  2559  วันสถาปนาโรงเรียน จัดฟุตบอล ครู  ฟุตบอล นักเรียน ชั้น ประถมศึกษา
21มิถุนายน -30 กรกฎาคม 2559   กีฬาจังหวัด
8,15 กรกฎาคม 2559 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
22 กรกฎาคม 2559 กีฬาครู
19 สิงหาคม 2559     ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
24, 25,26 สิงหาคม 2559 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
9, 16 กันยายน 2559  ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
23 กันยายน 2559 กีฬาครู
28 ตุลาคม 2559 กีฬาครู
11, 18 พฤศจิกายน 2559 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
25 พฤศจิกายน 2559 กีฬาครู
5, 10, 17, 23 ธันวาคม 2559 กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล เปตองดรุณาราชบุรีคริสต์มาส คัพ
13, 20 มกราคม 2560  ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
27 มกราคม 2560  กีฬาครู
10, 17 กุมภาพันธ์ 2560 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
24 กุมภาพันธ์  2560  กีฬาครู
6  - 31 มีนาคม 2560 ฝึกซ้อมทักษะฟุตบอล ดรุณาราชบุรีอคาเดมี่
3 – 28 เมษายน 2560 สอนเสริมฝึกซ้อมทักษะฟุตบอล (วิชาการเรียนเสริม)
*สอนเสริมฝึกซ้อมทักษะฟุตบอล (ห้องกีฬา) เวลา 15.35 น. – 16.25 น. ตลอดปีการศึกษา 2559

*ฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอล อายุ 13 ปี 15 ปี  ม.ปลาย   เวลา 16.25 น. – 18.00 น. ตลอดปีการศึกษา 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น