วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กระชับมิตรระหว่าง ทีมดรุณาราชบุรี พบกับ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยาโรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  พร้อมเป็นพันธมิตรกับโรงเรียน  และหน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนการส่งเสริมศักยภาพ  ด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ทางโรงเรียนจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง
ทีมดรุณาราชบุรี พบกับ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยารุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนทักษะด้านฟุตบอลซึ่งกันและกัน โดยได้รับความสนใจ
จากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจำนวนมาก 
ผลการแข่งขัน   ทีมดรุณาราชบุรี   ชนะ ทีมโรงเรียนดำเนินวิทยา  1-0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น