วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันกีฬากระชับมิตร


การแข่งขันกีฬากระชับมิตร 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559   รุ่นอายุ  12 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย    4-3
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559    รุ่นอายุ  10 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย    5-0
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559   รุ่นอายุ  12 ปี     โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  เทศบาลตำบลเขางู                   1-2
วันที่ 19 สิงหาคม 2559     รุ่นอายุ  10 ปี      โรงเรียนดรุณาราชบุรี   พบ  โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา       6-0
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน
    2. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีทักษะดีเข้าร่วมทีมโรงเรียน
    3. เพื่อฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา ระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา

   4. ส่งเสริมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น