วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนดรุณาราชบุรีให้บุคลากรและทรัพยากรของโรงเรียนเพื่อบริการสังคม


    วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 โรงเรียนดรุณาราชบุรีให้บุคลากรและทรัพยากรของโรงเรียนเพื่อบริการสังคมช่วงปิดภาคเรียน ได้แก่ จัดกิจกรรว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life Saving) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ การจัดการอบรมของกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เช่น การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลด เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ว่ายน้ำเป็นและไม่เป็น ให้สามารถว่ายเป็นและดูแลตัวเองและรอดพ้นจากอุบัติเหตุทางน้ำ  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น