วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

@@ แข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับมัธยมศึกษา ใช้กีฬาเป็นสื่อ ห่างไกลยาเสพติด @@ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ได้จัดการแข่งขันฟตบอล 7 คน(ระดับช่วงชั้น) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด
โดยใช้สื่อกีฬาเป็นสื่อ และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในครั้งนี้
บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการ แผนกมัธยม ให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 56 ทีม มีผลการแข่งขันดังนี้

ช่วงชั้นที่ 3      รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ทีม Smile FC
                       รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ทีม PROKO SYRUP

ช่วงชั้นที่ 4      รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ทีม กะเซาะกะแซะ
                       รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ทีม FC ชุมพร

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น